Đế lót chậu cây có bánh xe chịu lưc 120kg bằng Gỗ Tròn màu Nâu R30xC8cm